Tag Archive: Password

5 สิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยของการจัดการเว็บไซต์

เว็บไซต์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญขององค์กรและหน่วยงานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับกลุ่มลูกค้า หรือผู้ที่สนใจ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหน้าตาขององค์กรหรือหน่วยงาน ถ้ามีเว็บไซต์ที่ดีจะทำให้กลุ่มคนที่เข้ามาเยี่ยมชมรู้สึกเชื่อมั่น และเชื่อถือองค์กร หรือหน่วยงาน ดังนั้นความปลอดภัยของเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก องค์กรหรือหน่วยงานต้องมั่นใจว่าเมื่อสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วจะไม่ถูกแฮกข้อมูลอันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์อย่างมาก การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ทำได้ด้วยตนเองแบบง่าย ๆ ดังต่อไปนี้ ควรอัพเดต Software ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ Software เวอร์ชันใหม่มักจะถูกออกแบบมาให้แก้ไขความบกพร่องของ Software เวอร์ชันเก่า มีการออกแบบระบบของบอทต่าง ๆ ภายใน Software ที่เข้าไปช่วยแก้ไขระบบที่เป็นปัญหา และอาจจะถูกแฮกให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเมื่อต้องมีการอัพเดตยังมีการเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ และการทำงานก็สะดวก รวดเร็วเพียงแค่คลิกให้ระบบอัพเดตตนเองเท่านั้น เพียงเท่านี้เว็บไซต์ก็จะปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน ความสร้าง Password ให้มีความปลอดภัย Password ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ ควรสร้าง Password ให้ง่ายสำหรับการใช้งานของผู้ใช้ แต่ต้องไม่ง่ายจนคนทั่วไปสามารถคาดเดาได้ เทคนิคในการสร้าง Password มีดังนี้ ไม่ควรเอาวันเดือนปีเกิด หรือสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร สี หรือทีมฟุตบอล มาตั้งเป็น Password ความยาวของ Password ควรมีอย่างน้อย 12 ตัวอักษร และควรเป็นตัวอักษรผสมกับตัวเลข สิ่งที่สำคัญไม่ควรตั้ง Password ซ้ำกับข้อมูลอื่น ๆ เช่น อีเมล… Read more >