Tag Archive: interface

มุมมองความคิดสำหรับการออกแบบเว็บไซต์ที่ควรจะนำไปใช้

                การออกแบบเว็บไซต์เป็นกระบวนการการคิด และวางแผนเพื่อที่จะสร้างเว็บไซต์ที่ดีมีคุณภาพออกมา แน่นอนว่ามีหลายปัจจัยที่สำคัญที่ควรจะนำมาใช้ในการออกแบบ นั่นก็คือเรื่องของมุมมองความคิดในการออกแบบ เว็บไซต์ถูกทำขึ้นเพื่อให้ผู้คนมากมายเข้ามาชม หรือมาหาข้อมูลต่าง ๆ ที่เขาต้องการในเว็บไซต์ของเรา ดังนั้น เราจึงต้องทำเว็บไซต์ในรูปแบบที่ผู้ใช้งานชื่นชอบหรือต้องการ แต่หลายคนกลับคิดในมุมของตัวผู้ออกแบบเอง โดยลืมคิดไปว่าสุดท้ายคนที่ใช้งานตัวเว็บไซต์จริง ๆ แล้วคือผู้ใช้งานคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเรา นักออกแบบมือใหม่หลายคนมองในมุมที่ว่าเราอยากจะได้อะไร ใส่อะไรตรงไหนถึงจะดี เราถึงจะชอบ แล้วก็ทำการออกแบบเว็บไซต์ออกมาตามใจเรา ซึ่งนั่นถือเป็นเรื่องที่ผิดมาก เพราะแน่นอนว่าทุกไม่ได้มีความชอบที่เหมือนกัน เราอาจจะเข้าใจในรูปแบบนี้ คิดว่ามันดีมีลูกเล่น และแปลกใหม่ แต่ถ้าเราไม่ได้นึกถึงคนธรรมดาที่เขาใช้งานจริง ๆ ก็น่าจะไม่เป็นที่น่าพอใจของผู้ใช้งานก็เป็นได้ หลายครั้งที่ผู้ใช้งานกล่าวถึงปัญหาว่าใช้งานไม่ถูก สับสน และหาสิ่งที่เขาต้องการไม่เจอ นั่นก็เกิดจากสาเหตุแบบนี้นั่นเอง เสียงที่สองที่ควรจะฟัง ความคิดเห็นจากมุมมองของผู้ใช้งานจริง                 จากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น แสดงให้เห็นว่าเวลาที่ต้องการที่จะออกแบบเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ามาชม และพอใจกับรูปร่างหน้าตา และฟังก์ชันของตัวเว็บไซต์นั้น จำเป็นต้องมองในมุมมองของผู้ใช้งานด้วย ถ้าเรามีกลุ่มเป้าหมายของผู้ใช้งาน ก็สามารถออกแบบเว็บไซต์ให้เหมาะกับกลุ่มผู้ใช้งานของเราได้ เช่น เด็ก สีก็จะออกโทนสดใส ตัวหนังสือน่ารัก ๆ การออกแบบโครงเว็บก็จะสบายตา ฟังก์ชันการใช้งานเมนูต่าง ๆ ไม่ซับซ้อน กลุ่มคนใช้งานที่ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับกีฬา ก็อาจจะใช้สีที่เข้มและให้ความรู้สึกแข็งแรง ดูปราดเปรียว ว่องไว การออกแบบรูปทรงต่าง ๆ ควรจะเป็นเหลี่ยม ฟังก์ชันการใช้งานอาจจะซับซ้อนขึ้นมาได้มากกว่าเด็ก อาจจะมีการ hover… Read more >