Tag Archive: ใยแมงมุม

การเขียนเว็บไซต์แบบใยแมงมุมเชื่อมโยงเว็บเข้าไว้ด้วยกันเพียงแค่การคลิก

การเขียนเว็บไซต์มีหลากหลายรูปแบบ แล้วแต่ความถนัดของผู้เขียนแต่ละคน รูปแบบที่ได้รับความนิยมมีดังนี้ การเขียนเว็บไซต์แบบเรียงลำดับ รูปแบบนี้ในอดีตได้รับความนิยมมากที่สุดเพราะเขียนได้ง่ายที่สุด แต่มีจุดด้อยค่อนข้างมาก เพราะไม่สามารถลิงก์เข้าถึงข้อมูลอื่น ๆ ได้ ทำได้แค่เดินหน้าถอยหลังเหมาะกับเว็บไซต์ที่มีพื้นที่เล็ก ไม่มีความซับซ้อน ต่อมาพัฒนาการเขียนเว็บไซต์ให้เป็นลำดับขั้น เพื่อแก้ไขจุดด้อยของเว็บไซต์แบบเรียงลำดับ ทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น สามารถลิงก์เข้าข้อมูลอื่น ๆ ได้แต่ต้องเป็นการวางข้อมูลแบบหลักใหญ่ไปสู่เรื่องย่อยเป็นลำดับขั้นตอน แต่จุดด้อยก็คือยังไม่มีความยืดหยุ่นมากทำให้การเข้าถึงข้อมูลของเว็บไซต์แบบนี้ต้องเรียงลำดับต่อกันเท่านั้น จากนั้นจึงมีการพัฒนาการเขียนเว็บไซต์ในรูปแบบตาราง ทำให้ความยืดหยุ่นในการเข้าถึงเว็บไซต์มีมากขึ้น เพราะข้อมูลสามารถลิงก์เข้าถึงกันได้ทุกข้อมูล แต่ก็ยังมีจุดด้อยตรงที่ไม่มีอิสระในการเข้าถึงมากนัก ในการเข้าถึงข้อมูลอาจจะต้องมีการย้อนกลับมาในหน้าเดิมเพื่อลิงก์เข้าไปยังหน้าที่ต้องการ ดังนั้นรูปแบบการเขียนเว็บในปัจจุบันจึงมีการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นมาก สามารถเข้าถึงลิงก์ต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ เสรี นั่นคือการเขียนเว็บไซต์แบบใยแมงมุม                 เขียนเว็บไซต์แบบใยแมงมุมได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกสำหรับผู้ใช้งานอย่างมาก เพราะสามารถลิงก์เข้าสู่ข้อมูลส่วนต่าง ๆ ที่สนใจได้อิสระโดยไม่ต้องย้อนกลับมาเริ่มต้นใหม่ การเข้าข้อมูลของเว็บไซต์รูปแบบนี้เปรียบได้กับลักษณะของใยแมงมุม ที่สามารถเชื่อมต่อกันได้ทุกจุด มีความโยงใยกันแบบซับซ้อนแต่เชื่อมถึงกันได้ ลักษณะการเขียนเว็บไซต์แบบนี้จึงทำให้ผู้ใช้งานรู้สึกสะดวก ใช้งานง่าย และไม่เกิดปัญหาจากการใช้งาน การเขียนก็ไม่มีโครงสร้างที่ตายตัวสามารถปรับให้เหมาะสมกับความต้องการได้ และยังสามารถลิงก์ข้อมูลเข้าถึงเว็บไซต์อื่น ๆ ภายนอกหน่วยงานได้สะดวกรวดเร็วมาก การเขียนเว็บไซต์แบบใยแมงมุมมีขั้นตอนดังนี้ ควรวางแผนในการเขียนก่อน เพราะการเขียนแบบใยแมงมุมค่อนข้างซับซ้อนกว่ารูปแบบอื่น ดังนั้นผู้เขียนต้องวางเนื้อหา และรูปแบบให้มีความชัดเจนก่อนลงมือเขียน เพราะเวลาเขียนจริงจะได้เขียนแล้วไม่หลุดจากกรอบที่วางไว้ ควรเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน เริ่มตั้งแต่ เนื้อหา รูปภาพ คลิปวีดีโอ รวมถึงลิงก์ของหน่วยงานอื่น ๆ… Read more >