Tag Archive: เนื้อหา

4 สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการดีไซน์เกมออนไลน์ให้น่าสนใจ

เกมออนไลน์เป็นรูปแบบของเกมที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน เกมออนไลน์สามารถเชื่อมความสัมพันธ์อันดีให้กับผู้เล่นเกมร่วมกันได้ รูปแบบของเกมออนไลน์นี้มีลักษณะที่เปิดโอกาสให้คนมีส่วนร่วมด้วยกัน หรือมีความสนุกสนานร่วมกันแบบหมู่คณะ โดยลดข้อจำกัดในเรื่องของเวลา และสถานที่ลง นั่นคือทุกคนสามารถเล่นเกมออนไลน์ได้ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ในทุกสถานที่ ไม่ว่าจะเข้าเกมเวลาใดก็ไม่เป็นอุปสรรค เนื่องจากมีเพื่อนเล่นเกมอยู่ทั่วโลก ต่างชาติ ต่างภาษาก็สามารถเข้าใจกันได้ ถ้าเล่นเกมด้วยกัน จะเห็นได้ว่ามีกลุ่มจำนวนมากมายที่ตั้งขึ้น แล้วมีการติดต่อสื่อสารกันอย่างต่อเนื่องเพราะเล่นเกมร่วมกัน เกมออนไลน์ที่มีคนเล่นจำนวนมากก็จะนำมาซึ่งรายได้จำนวนมากของผู้สร้างเกม ดังนั้น การดีไซน์เกมออนไลน์ให้มีความน่าสนใจ ก็จะสามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาลให้กับผู้สร้าง สิ่งสำคัญที่จะทำให้การดีไซน์เกมออนไลน์มีความน่าสนใจมีดังต่อไปนี้ เนื้อหาของเกมต้องสามารถสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เล่นจำนวนมากได้ ทำให้ผู้เล่นทุกคนที่เล่นเกมออนไลน์ร่วมกันรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของเกมร่วมกัน เปิดโอกาสให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมเล่นเกมได้เล่นเกมเท่ากัน ไม่มีใครโดดเด่นกว่าใคร การให้ความสำคัญผู้เล่นทุกคนทำให้ผู้เล่นมีความเท่าเทียมกันถือเป็นการดึงดูดให้ผู้เล่นเห็นว่าตนเองมีความสำคัญสำหรับเกม และต้องการที่จะเล่นเกมอย่างต่อเนื่อง เพราะคงไม่มีใครอยากถูกมองข้ามจากคนรอบข้าง การเล่มเกมต้องมีฉากจบ เกมออนไลน์ที่ดีต้องใช้เวลาเล่นที่เหมาะสม ไม่สั้นเกินไป หรือยาวนานจนข้ามวัน เพราะเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับคนที่เล่นเกมออนไลน์นั่นเอง ถ้าใช้เวลาน้อยผู้เล่นก็จะรู้สึกว่าเกมง่ายเกินไปไม่มีความน่าตื่นเต้น หรือถ้าใช้เวลานานเกินไปผู้เล่นก็จะรู้สึกเบื่อที่จะต้องรอเกมจบ ดังนั้นเวลาในการเล่นถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับนักเล่นเกมออนไลน์ส่วนใหญ่ ผู้เล่นสามารถเรียนรู้เกมได้ด้วยการพัฒนา หรือสะสมทักษะของตนเองไปเรื่อย ๆ เพื่อให้ผู้เล่นไม่รู้สึกถึงความเบื่อหน่าย การเล่นเกมออนไลน์นั้น ถ้ามีการแนะนำการเล่นแบบอ่านเนื้อหาจำนวนมากจะทำให้ผู้เล่นเบื่อ ดังนั้นผู้ดีไซน์เกมออนไลน์ต้องให้ผู้เล่นสามารถเรียนรู้วิธีการในการเล่นเกม หรือควบคุมเกมต่าง ๆ โดยใช้ฉากเกมจริงในการเรียนรู้ และเพิ่มทักษะให้กับผู้เล่น เพียงแค่นี้ก็จะทำให้ผู้เล่นเกิดความชำนาญ และสนใจเกมเพิ่มมากขึ้น เกมออนไลน์ที่น่าสนใจส่วนใหญ่มักสร้างสังคมที่ดีให้กับผู้เล่น นั่นคือให้ผู้เล่นเกิดสังคมทั้งภายในเกม และภายนอกเกม ภายในเกมอาจจะมีการ Chat ทั้งการพิมพ์โต้ตอบกัน หรือการต่อไมโครโฟน และลำโพงในการสื่อสารพูดคุยกันเพิ่มเติม เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมเล่นเกม และมีการสร้างสัมพันธ์ภายนอกเกมต่อ… Read more >