5 สิ่งสำคัญเพื่อความปลอดภัยของการจัดการเว็บไซต์

เว็บไซต์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สำคัญขององค์กรและหน่วยงานในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรกับกลุ่มลูกค้า หรือผู้ที่สนใจ อาจจะเรียกได้ว่าเป็นหน้าตาขององค์กรหรือหน่วยงาน ถ้ามีเว็บไซต์ที่ดีจะทำให้กลุ่มคนที่เข้ามาเยี่ยมชมรู้สึกเชื่อมั่น และเชื่อถือองค์กร หรือหน่วยงาน ดังนั้นความปลอดภัยของเว็บไซต์จึงเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก องค์กรหรือหน่วยงานต้องมั่นใจว่าเมื่อสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วจะไม่ถูกแฮกข้อมูลอันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์อย่างมาก การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ทำได้ด้วยตนเองแบบง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

  1. ควรอัพเดต Software ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุดอยู่เสมอ Software เวอร์ชันใหม่มักจะถูกออกแบบมาให้แก้ไขความบกพร่องของ Software เวอร์ชันเก่า มีการออกแบบระบบของบอทต่าง ๆ ภายใน Software ที่เข้าไปช่วยแก้ไขระบบที่เป็นปัญหา และอาจจะถูกแฮกให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น อีกทั้งเมื่อต้องมีการอัพเดตยังมีการเตือนให้ผู้ใช้งานทราบ และการทำงานก็สะดวก รวดเร็วเพียงแค่คลิกให้ระบบอัพเดตตนเองเท่านั้น เพียงเท่านี้เว็บไซต์ก็จะปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน
  2. ความสร้าง Password ให้มีความปลอดภัย Password ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับการใช้งานเว็บไซต์ ควรสร้าง Password ให้ง่ายสำหรับการใช้งานของผู้ใช้ แต่ต้องไม่ง่ายจนคนทั่วไปสามารถคาดเดาได้ เทคนิคในการสร้าง Password มีดังนี้ ไม่ควรเอาวันเดือนปีเกิด หรือสิ่งที่ชอบ ไม่ว่าจะเป็น อาหาร สี หรือทีมฟุตบอล มาตั้งเป็น Password ความยาวของ Password ควรมีอย่างน้อย 12 ตัวอักษร และควรเป็นตัวอักษรผสมกับตัวเลข สิ่งที่สำคัญไม่ควรตั้ง Password ซ้ำกับข้อมูลอื่น ๆ เช่น อีเมล Facebook และบัญชีธนาคาร เป็นต้น เพียงแค่นี้ Password ที่ตั้งก็จะมีความปลอดภัย ยากต่อการคาดเดาของคนทั่วไป และกลุ่มแฮกเกอร์
  3. ควรใช้คอมพิวเตอร์ Notebook หรือ โทรศัพท์มือถือส่วนตัวในการใช้งานเว็บไซต์ เพราะนอกจากความปลอดภัยในการแก้ไขข้อมูลต่าง ๆ จากคนอื่นที่จะเข้ามาใช้งาน หรือแฮกข้อมูลเว็บไซต์แล้ว ยังป้องกันไวรัสจากภายนอกอีกด้วย แต่ถ้ามีความจำเป็นต้องเข้าไปใช้งานเว็บไซต์จากเครื่องอื่นแล้ว ต้องเตือนตัวเองอยู่เสมอว่า อย่าลืม Log Out ออกทุกครั้งหลักใช้งาน เพื่อความปลอดภัยของเว็บไซต์
  4. ถ้ามีผู้ดูแลเว็บไซต์หลายคน หรือหลาย Admin จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีผู้ดูแลหลัก หรือ Admin หลักสำหรับการทำงานต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์ เพื่อเอาไว้ดูแลรักษาความปลอดภัยในการอนุญาตให้สิทธิการใช้งานของผู้ดูแลคนอื่น และต้องคอยดูแลการทำงานของผู้ดูแลคนอื่นว่ามีพฤติกรรมไม่เหมาะสม หรือเสี่ยงต่อการถูกแฮกหรือไม่ ถ้าเกิดปัญหาควรปลดคนเหล่านั้นออกจากผู้ดูแลทันที
  5. ข้อมูลต่าง ๆ ไม่ควรเก็บไว้บน Server เพียงอย่างเดียว ควรทำการสำรองข้อมูลต่าง ๆ ไว้ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Notebook ด้วย เพราะเมื่อเว็บไซต์ถูกแฮก หรือระบบเสียหายข้อมูลต่าง ๆ ที่สำคัญก็ยังอยู่ และสามารถนำมาใช้งานได้ทันที

ความปลอดภัยของเว็บไซต์ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการใช้งาน ดังนั้น ผู้ดูแล หรือ Admin ควรดูแลและให้ความสำคัญในการใช้งาน เพื่อให้เว็บไซต์เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน หรือองค์กรสูงสุด