4 เทคนิคการดีไซน์เกมให้น่าสนใจ และได้รับความนิยมต่อเนื่อง

เกมได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน คนเล่นเกมมีทุกเพศทุกวัย เกมทำให้คนเล่นคลายเหงา คลายเครียด และคลายความเบื่อหน่ายจากสิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้ เช่น ในขณะที่ต้องรอรถไฟฟ้าคนส่วนใหญ่ที่รอมักจะหยิบเกมขึ้นมาเล่นเพื่อคลายความเบื่อหน่ายจากการต้องรอรถ หรือ เมื่อเกิดความเครียดจากการทำงาน เรียนหนังสือ และการทำกิจกรรมต่าง ๆ คนส่วนใหญ่ก็มักจะเล่นเกมเพื่อผ่อนคลายความเครียดที่เกิดขึ้น เป็นต้น เกมมีหลากหลายรูปแบบ และประเภท คนก็มักมีความสนใจเกมที่แตกต่างกัน ดังนั้น การดีไซน์ หรือการออกแบบเกมที่ไม่มีลักษณะตายตัว ขึ้นอยู่กับความรู้สึกส่วนตัวของผู้ออกแบบ และผู้เล่นเป็นหลักว่าจะชอบในสิ่งเดียวกันหรือไม่ แต่สิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับการออกแบบหรือดีไซน์เกม มีดังต่อไปนี้

  1. ผู้ออกแบบควรจินตนาการว่าต้องการสิ่งใดจากเกม โดยให้จำลองว่าถ้าตนเองเป็นผู้เล่นเกมเองแล้วต้องการอะไรจากเกม และสิ่งใดจะทำให้เกมมีความน่าสนใจเพิ่มมากขึ้น สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ของผู้ดีไซน์ ไม่ควรลืมว่าสิ่งที่ตนเองต้องการก็จะเป็นสิ่งพื้นฐานที่ผู้เล่นส่วนใหญ่ต้องการเช่นเดียวกัน การออกแบบลักษณะเช่นนี้จะทำให้เกมออกมามีความน่าสนใจ และน่าเล่นเพิ่มมากขึ้น เพราะผู้เล่นรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับเกมที่ถูกดีไซน์ขึ้นได้ไม่ยาก
  2. การเล่น หรือการควบคุมเกมต้องไม่ยุ่งยากจนเกินไป เกมที่เล่นยากหรือต้องมีวิธีการควบคุมที่เป็นลักษณะพิเศษนั้นจะทำให้ผู้เล่นรู้สึกเบื่อ และไม่อยากเล่นเกมอีก ดังนั้นการดีไซน์เกมให้ผู้เล่นรู้สึกเล่นได้ตลอด ไม่รู้จักเบื่อก็คือ การควบคุม หรือวิธีการเล่นที่ไม่ซับซ้อน เช่น กดปุ่มควบคุมตัวละครเพียงปุ่มเดียว เป็นต้น นอกจากนี้เนื้อหาของเกมต้องไม่ขาดช่วง ต้องดำเนินเกมให้ราบเรียบ ต่อเนื่อง ก็จะทำให้ผู้เล่นรู้สึกเล่นได้อย่างไม่รู้เบื่อ
  3. กราฟฟิกที่สวยงาม หรือเพลงประกอบเกมที่ไม่รู้สึกขัดกับเกม ผู้เล่นเกมส่วนใหญ่เลือกเล่นเกมเพราะชอบภาพ หรือองค์ประกอบอื่น ๆ ในเกม เช่น เนื้อหาสนุก เพลงในเกมเพราะ หรือรูปภาพของเกมสวยงามเหมือนจริง เป็นต้น ดังนั้น การดีไซน์เกมให้น่าสนใจควรเริ่มจากองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ให้ดีเสียก่อน เพียงแค่นี้เกมก็จะเข้าไปนั่งในใจของผู้เล่นได้ไม่ยาก
  4. การท้าทายภายในเกมต้องเหมาะสมกับลักษณะของผู้เล่นแต่ละประเภท การดีไซน์เกมต้องวางแผนก่อนว่ากลุ่มผู้เล่นหลักของเกมที่ดีไซน์คือกลุ่มใด เช่น ถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นเด็กก็ต้องมีลักษณะการท้าทายที่เหมาะสมกับเด็ก ไม่ยากจนเกินไป หรือถ้ากลุ่มเป้าหมายเป็นวัยรุ่นเพศชาย อาจจะดีไซน์เกมกีฬาที่ผู้ชายสนใจ อาจจะออกแบบให้ยากเพิ่มขึ้น เพราะกลุ่มวัยรุ่นเป็นกลุ่มที่ชอบความท้าทาย และมีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยี ถ้าการท้าทายเกมง่ายก็จะทำให้กลุ่มเป้าหมายเบื่อได้ง่าย เป็นต้น

การดีไซน์เกมนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือทำอย่างไรให้คนเล่นเกมแล้วไม่รู้สึกเบื่อ และไม่อยากเล่นอีก ดังนั้นผู้ดีไซน์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสนใจรายละเอียดต่าง ๆ เพื่อให้เกมได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง