4 ข้อแตกต่างที่ทำให้เว็บไซต์เหนือกว่า Social Media

Social Media ในปัจจุบันถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก ทุกคนล้วนใช้ Social Media ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Instagram หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในการติดต่อสื่อสาร ทำให้หลาย ๆ คนเข้าใจว่าเมื่อใช้ Social Media ไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์อีก นี่คือความเข้าใจที่ผิด แม้ว่าเว็บไซต์กับ Social Media จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ก็คือ การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา เพื่อให้เข้าถึงคนจำนวนมากให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในความเป็นจริงแล้ว เว็บไซต์กับ Social Media มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังต่อไปนี้

  1. การเชื่อมโยงของเว็บไซต์นั้นมักจะเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วย Link ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปยังข้อมูลส่วนต่าง ๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว แล้วยังสามารถเก็บประวัติในการเข้าถึงข้อมูลไว้ได้อีกด้วย ทำให้เกิดความสะดวกมากกว่าการใช้งาน Social Media และที่สำคัญ Social Media ผู้อ่านมักจะใช้เวลาสั้น ๆ ในการใช้งาน จึงเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลแบบสั้น และกระชับ
  2. ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ มีมากกว่าการใช้งาน Social Media แม้ว่าการใช้งาน Social Media จะทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็วกว่าเว็บไซต์ เพราะเพียงแค่มี E – Mail ก็สามารถสร้าง Social Media ได้แล้ว เมื่อไม่ต้องการใช้งานก็สามารถปิดลงได้อย่างง่ายดาย แตกต่างจากเว็บไซต์ ที่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการระบุตัวตนผู้ใช้งานให้ชัดเจน ถือได้ว่าเป็นภาพลักษณ์ที่สำคัญขององค์กรที่ทำให้เกิดความน่าเชื่อถือเพิ่มมากขึ้น เช่น การตัดสินใจเลือกสินค้า บริการที่มีราคาสูง และต้องการความละเอียดอ่อนอย่างการต่อเติมบ้าน ลูกค้ามักจะเลือกบริษัท หรือองค์กรที่มีเว็บไซต์ที่ดูน่าเชื่อถือมากกว่าเลือกจากบริษัทที่ใช้ Social Media เพียงอย่างเดียว แม้บริษัทที่มีเว็บไซต์จะมีราคาสูงกว่าก็ตาม เป็นต้น
  3. การเข้าถึงข้อมูล และการแสดงผล การใช้งาน Social Media นั้นผู้ที่จะใช้งานจำเป็นต้องมีการ Log In เพื่อเข้าระบบ ผู้ที่ไม่มี User สำหรับ Log In จะถูกจำกัดการเข้าถึง แต่การใช้งานเว็บไซต์ทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างสะดวก แม้ไม่ได้เป็นสมาชิก หรือไม่มี User ในการ Log In นอกจากนี้ การจัดเรียงข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลของเว็บไซต์เป็นระเบียบเรียบร้อยมากกว่า ทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายกว่า ต่างจากการใช้งาน Social Media ที่เมื่อต้องการทราบข้อมูลต้องค้นหาข้อมูลเดิม ทำให้ยาก และเสียเวลาในการใช้งานมากกว่าเว็บไซต์ เช่น เว็บไซต์ในการขายสินค้า ลูกค้าสามารถดูสินค้าได้จากหมวดของสินค้าได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว แต่ถ้าเป็น Social Media ลูกค้าต้องเลื่อนหาข้อมูลของสินค้าจากข้อมูลเก่า ถ้าผู้ขายมีสินค้าหลายชนิดจะทำให้ลูกค้าเสียเวลาอย่างมากในการค้นหา เป็นต้น
  4. การใช้งานของ Social Media ไม่ได้ถูกออกแบบมาสำหรับการทำธุรกิจเป็นหลัก การใช้งานมักจะเกิดปัญหาได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นสแปม หรือ โดนบล็อก แตกต่างจากเว็บไซต์ที่สามารถใช้งานได้อย่างอิสระมากกว่า สามารถใส่ข้อมูลต่าง ๆ ของบริษัท หรือองค์กรได้อย่างเต็มที่ เรียกได้ว่าลงทุนครั้งเดียวแต่ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าอย่างแน่นอน

จะเห็นได้ว่าการมีเว็บไซต์ กับ Social Media มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังนั้น การมีเว็บไซต์ที่มีประสิทธิภาพก็จะช่วยให้บริษัทหรือองค์กรมีภาพลักษณ์ที่ดีนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างไม่ต้องสงสัย