อยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองต้องทำยังไง

เจ้าของธุรกิจหรือผู้เริ่มต้นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการที่อยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนั้น วันนี้เรามีวิธีการง่าย ๆ ที่จะทำให้คุณสามารถสร้างและออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย

 

การเริ่มต้นมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง

                ขั้นตอนแรกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะไปถึงการใช้เครื่องมือหรือคิดเรื่องความสวยงามของเว็บไซต์ นั่นก็คือเรื่องของคอนเซ็ปต์ของเว็บไซต์เพราะเป็นหลักการสำคัญของสิ่งต่อ ๆ ไปที่จะตามมา โดยผู้ที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ต้องมีการกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ว่าสิ่งที่ต้องการให้เว็บไซต์นำเสนอคืออะไร เป็นการขายสินค้า บริการ เป็นการนำเสนอข่าวสาร และมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่จะเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ว่าเป็นลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้กลุ่มไหน เพื่อนำไปสู่การออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ สีสัน รวมถึงธีมเพื่อให้ถูกใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะเข้ามาซื้อหาสินค้าหรือบริการ จากนั้นก็ต้องเตรียมเนื้อหา เช่น ภาพถ่าย รายละเอียด และราคาของสินค้าเพื่อบรรจุลงไปในหน้าเว็บไซต์ โลโก้ของร้านค้าหรือบริษัท ข้อมูลของบริษัท วิธีการติดต่อ รายการสั่งซื้อสินค้า และที่สำคัญก็คือชื่อของเว็บไซต์ที่ควรตั้งให้สื่อถึงธุรกิจที่ต้องการนำเสนอ

การออกแบบเว็บให้ถูกใจผู้ใช้

เมื่อได้รวบรวมคอนเซ็ปต์และข้อมูลเบื้องต้นของเว็บไซต์ไว้เรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งการออกแบบเว็บไซต์ให้ถูกใจผู้ใช้นั้นมีหลักการง่าย ๆ คือ เว็บไซต์ควรเป็นเว็บไซต์ที่มีความเรียบง่าย อ่านเนื้อหาได้ง่าย โครงสร้างของข้อมูลและเนื้อหามีการจัดแยกออกเป็นหมวดหมู่หรือเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ผู้ใช้หรือลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกใช้งาน หรือเลือกดูเพื่อซื้อสินค้าได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าแฟชั่น ก็ควรมีการแยกหมวดหมู่และจัดกลุ่มสินค้าไว้อย่างชัดเจน เช่น แยกเป็นเสื้อ กระโปรง กางเกง แว่นตา หมวก รวมถึงอาจมีการแยกย่อยลงไปเป็นสินค้ายี่ห้อต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้การออกแบบเว็บไซต์ควรเป็นการออกแบบให้ใช้งานได้อย่างง่านดาย มีปุ่มกดเพื่อการใช้งานที่ชัดเจน ทั้งปุ่มกลับสู่หน้าหลัก ปุ่ม Back, Next รวมถึงปุ่มสำหรับการเลือกไปยังหมวดหมู่ของเนื้อหาต่าง ๆ และการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีนั้นควรจะมี Site Map คือ แผนผังเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถหาสิ่งที่ต้องการในเว็บได้อย่างง่ายดาย