องค์ประกอบและรูปแบบของเว็บไซต์ที่ดีเป็นอย่างไร

หน่วยงาน องค์กร หรือธุรกิจที่ต้องการสร้างและออกแบบเว็บไซต์เป็นของตัวเองเพื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร นำเสนอสินค้าและบริการไปยังกลุ่มลูกค้านั้น

 

องค์ประกอบของเว็บไซต์มีอะไรบ้าง

                ปัจจุบันมีหลากหลายช่องทางที่เป็นทางเลือกให้คุณมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้บริการจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป หรือจะเป็นเว็บไซต์ที่มีการเขียนโปรแกรม และไม่ว่าจะเป็นการเลือกออกแบบและสร้างเว็บไซต์แบบใดก็ตาม องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณประสบความสำเร็จก็คือองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่เจ้าของหน่วยงาน ธุรกิจหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของเว็บต้องคิดและเตรียมเอาไว้เพื่อจะได้นำเสนอข้อมูลที่ต้องการไปยังกลุ่มลูกค้ารวมถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน ซึ่งองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ หน้าหลัก, รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร หน่วยงาน ภาคธุรกิจหรือร้านค้า, ที่อยู่ติดต่อ, รายการสินค้าบริการซึ่งมีการแยกเป็นประเภทและหมวดหมู่ชัดเจน, ข่าวประชาสัมพันธ์หรือบทความที่น่าสนใจ รวมถึง Site Map เพื่อความสะดวกสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ต้องการสำหรับผู้ใช้บริการหรือลูกค้าที่เข้ามายังหน้าเว็บไซต์

รูปแบบของเว็บไซต์ที่ดีเป็นอย่างไร

นอกจากองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว หากต้องการให้เว็บไซต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเป็นเว็บไซต์ที่ดีและสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายรวมถึงลูกค้าให้มีความสนใจนั้น เว็บไซต์ควรมีการออกแบบให้มีโครงสร้างที่มีความชัดเจน มีระเบียบ มีหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยแยกออกเป็นประเภทและหมวดหมู่เพื่อให้สามารถค้นหา และเข้าถึงได้ง่าย มีการแบ่งเนื้อหาหรือข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ง่ายต่อการอ่านและการรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องการนำเสนอ และที่สำคัญต้องไม่มีการจะจัดรูปแบบที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสน ควรมีปุ่มเนวิเกเตอร์เพื่อให้ง่ายต่อการกลับไปยังหน้าหลัก และการเลือกเข้าสู่เมนูหลักต่าง ๆ และเว็บไซต์ที่ดีควรจะมี Site Map ซึ่งก็คือแผนที่ในเว็บไซต์ในกรณีที่ผู้ใช้หลงอยู่ในเว็บไซต์ก็สามารถหาปุ่มเพื่อลิงก์ไปยังหน้าที่ต้องการได้ และแต่ละหน้าในเว็บไซต์ก็ควรออกแบบให้มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กัน ไม่ควรมีความกระจัดกระจายเพราะจะทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสน รวมถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ก็ไม่ควรจะยาวมากจนเกินไป ควรเป็นเนื้อหาหรือรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่สั้น กระชับ เข้าใจง่ายและข้อสุดท้ายซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ ต้องมีการอัปเดตข้อมูลในเว็บให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ