การออกแบบเว็บไซต์โดยใช้เว็บสำเร็จรูป

ผู้ที่กำลังสนใจการสร้างเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารรวมถึงเพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้าหรือบริการอาจจะเคยได้ยินคำว่าเว็บไซต์สำเร็จรูปกันมาบ้าง ซึ่งวันนี้เราจะมารู้จักเว็บไซต์สำเร็จรูปกันให้มากยิ่งขึ้น

 

เว็บสำเร็จรูปคืออะไร

              เว็บไซต์สำเร็จรูป คือ บริการจัดทำเว็บไซต์แบบสำเร็จ หรือแบบอัตโนมัติที่ทำให้เจ้าของธุรกิจ ร้านค้า หรือองค์กรต่าง ๆ มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบหรือฟอร์มที่ผู้ให้บริการมีการกำหนดมาเพื่อตอบสนองการออกแบบเว็บไซต์ประเภทต่าง ๆ ไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น รูปแบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของธุรกิจร้านค้า, SMEs, บริการ, เว็บขายของออนไลน์, เว็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือเว็บไซต์ขององค์กร สมาคม หรือชมรมต่าง ๆ ซึ่งเพียงแค่เจ้าของธุรกิจนำเนื้อหา ข้อมูล รายละเอียดขององค์กร และสินค้าหรือบริการต่าง ๆ รวมถึงคิดชื่อเว็บไซต์เอาไว้ ก็จะสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ลงไปบนรูปแบบของเว็บไซต์ที่ได้เตรียมเอาไว้เพื่อสามารถนำเสนอธุรกิจ รวมถึงข้อมูลขององค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับเปลี่ยนสี ธีม รวมทั้งรูปแบบหน้าตาของเว็บได้ตามที่ต้องการตามเงื่อนไขและรูปแบบที่ผู้ออกแบบเว็บไซต์สำเร็จรูปได้กำหนดเอาไว้

ข้อดี ข้อเสียของการใช้เว็บสำเร็จรูป

การใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปในการออกแบบและนำเสนอเว็บไซต์ของธุรกิจหรือองค์กรนั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย มาดูที่ข้อดีกันก่อน ข้อดีของเว็บไซต์สำเร็จรูปคือ ให้คุณมีเว็บไซต์เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารรวมถึงสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว และส่วนใหญ่เว็บไซต์สำเร็จรูปเป็นการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างง่ายดาย เป็นเว็บที่เรียบง่ายและมีรูปแบบชัดเจน รวมถึงเป็นการออกแบบมาให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถอัปเดตข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม หรือต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ชั้นสูงแต่อย่างใด และสามารถประยุกต์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ สี ธีม ตามที่เจ้าของเว็บต้องการ โดยไม่ต้องยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมใหม่แต่อย่างใด ส่วนข้อเสียของการเลือกใช้เว็บสำเร็จรูปก็คือ เว็บไซต์ของเราจะไม่เป็นเอกลักษณ์เนื่องจากเป็นรูปแบบสำเร็จที่ได้มีการออกแบบเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าจะไปซ้ำกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เลือกใช้รูปแบบของเว็บสำเร็จรูปแบบเดียวกัน รวมถึงในบางครั้งด้วยข้อจำกัดของรูปแบบที่นักออกแบบเว็บสำเร็จรูปได้ออกแบบเอาไว้ทำให้เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาของเว็บไซต์ได้ตามที่ต้องการได้ทั้งหมด