การสร้างเว็บและออกแบบเว็บไซต์

ในยุคธุรกิจการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ รวมทั้งการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า รวมถึงผู้รับบริการต้องใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ส่งข้อมูลเป็นจำนวนมากไปยังผู้รับเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น เว็บไซต์จึงเป็นหนึ่งช่องทางที่ดีที่ทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว

 

การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี

                หน่วยงานธุรกิจ องค์กร หรือแม้แต่ร้านค้าจึงนิยมสร้างและออกแบบเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อนำเสนอสินค้า บริการ รวมถึงเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ก็มีบางธุรกิจต้องเจอปัญหาเนื่องจากเว็บไซต์ที่ออกแบบมาไม่ตอบโจทย์การใช้งาน ใช้งานยาก เนื่องจากไม่มีการจัดรูปแบบหน้าตาเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้ลูกค้าใช้งานยาก เพราะฉะนั้นหลักในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี จะต้องออกแบบให้มีความเรียบง่าย เป็นรูปแบบหรือแพทเทิร์นเดียวกันทั้งเว็บไซต์ ไม่ซับซ้อนจนเกินไปสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้งานใหม่ มีการแยกหมวดหมู่อย่างชัดเจน มีเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นข้อมูล สินค้า หรือการบริการที่อัปเดตอยู่เสมอ เว็บไซต์มีความเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงธุรกิจหรือองค์กรและมีระบบเนวิเกชั่นซึ่งถือเป็นปุ่มนำทางในเว็บไซต์ อย่างเช่น ปุ่มกลับมาหน้า Home หรือเมนูหลักเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น                

การออกแบบเว็บไซต์อย่างง่าย

เจ้าของธุรกิจที่สนใจสร้างและออกแบบเว็บไซต์ของตนเอง ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยเครื่องมือการออกแบบเว็บไซต์สำเร็จรูปมากมาย เพื่อให้ธุรกิจของคุณไปอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว แต่ถึงจะมีเครื่องมือเป็นตัวช่วย สิ่งสำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณประสบความสำเร็จก็ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างที่เจ้าของเว็บต้องคิดและกลั่นกรองออกมาก่อนที่จะออกแบบและสร้างเป็นเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อเว็บไซต์ต้องเป็นเอกลักษณ์และบ่งบอกถึงธุรกิจ สินค้า รวมถึงบริการเพื่อให้สื่อและทำความเข้าใจกับลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการเข้ามาใช้บริการได้ง่าย, เว็บไซต์ต้องเป็นรูปแบบที่สามารถแสดงผลทั้งบน PC แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือได้โดยง่าย เพราะปัจจุบันผู้ใช้ส่วนใหญ่นิยมใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์มือถือ รวมถึงต้องเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย แต่ละหน้าของเว็บไซต์ที่มีความเชื่อมโยงกัน มีการจัดกลุ่มเนื้อหา และมีการอัปเดตเนื้อหาในเว็บอย่างสม่ำเสมอ