Tag Archive: Link

5 วิธีโปรโมทเว็บไซต์ฉบับง่าย ๆ ทำได้ด้วยตนเอง

สิ่งที่สำคัญที่สุดถือเป็นหัวใจสำคัญสำหรับการทำเว็บไซต์ก็คือ การโปรโมทเว็บไซต์ให้คนสามารถเข้าถึงได้จำนวนมาก และมีคนเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบันที่คนให้ความสำคัญกับเทคโนโลยี ทุกคนสามารถเข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็ว ทุกที่ และทุกเวลา ประกอบกับการแข่งขันทางด้านเว็บไซต์ก็มีอย่างมาก มีเว็บไซต์ในเรื่องต่าง ๆ ที่มีลักษณะเช่นเดียวกันเกิดขึ้นมากมาย เว็บไซต์ใดที่ขาดการโปรโมทที่ดีก็จะส่งผลให้เว็บไซต์เหล่านั้นต้องปิดตัวลงเพราะไม่มีคนเข้ามาใช้งาน หรือเยี่ยมชมนั่นเอง การโปรโมทเว็บไซต์สามารถเริ่มต้นทำได้ง่าย ๆ ด้วยตนเอง วิธีการทำก็ไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย เพียงแค่สละเวลาส่วนตัวในการโปรโมทดังต่อไปนี้ บอกเพื่อน ๆ หรือคนรู้จักว่ามีเว็บไซต์ที่สร้างขึ้น เป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับอะไร มีข้อมูล หรือขายสินค้าที่มีลักษณะอย่างไร วิธีนี้เป็นวิธีการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ที่ง่าย และรวดเร็วที่สุด การบอกหรือแจ้งข่าวสารนั้นทำได้หลายวิธี เริ่มตั้งแต่การบอกด้วยปาก การส่งอีเมล และ การส่งทาง Social Network ด้วยช่องทางที่หลากหลาย ควรเริ่มต้นส่งข้อความไปบอกคนที่รู้จักก่อนเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เบื้องต้น การส่งควรสร้าง Link ของเว็บไซต์เพื่อให้เพื่อน และคนรู้จักสามารถ Click เข้าไปใช้งานได้ทันที เพิ่มเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นลงในเว็บไซต์ที่มีการรวม Link เว็บไซต์ต่าง ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเข้าไว้ด้วยกัน หรือเพิ่มเว็บไซต์ไว้ใน Search Engine วิธีการก็เข้าไปทำการกรอกรายละเอียดที่สำคัญของเว็บไซต์ไว้ในเว็บ Search Engine ต่าง ๆ จากนั้น เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว เว็บไซต์ที่ทำการกรอกรายละเอียดไว้ก็จะถูกบรรจุอยู่ในฐานข้อมูลของเว็บ Search Engine ต่าง… Read more >

4 ข้อแตกต่างที่ทำให้เว็บไซต์เหนือกว่า Social Media

Social Media ในปัจจุบันถือได้ว่ามีความสำคัญอย่างมาก ทุกคนล้วนใช้ Social Media ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Instagram หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ในการติดต่อสื่อสาร ทำให้หลาย ๆ คนเข้าใจว่าเมื่อใช้ Social Media ไม่จำเป็นต้องมีเว็บไซต์อีก นี่คือความเข้าใจที่ผิด แม้ว่าเว็บไซต์กับ Social Media จะมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ก็คือ การประชาสัมพันธ์ และการโฆษณา เพื่อให้เข้าถึงคนจำนวนมากให้ได้มากที่สุดในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในความเป็นจริงแล้ว เว็บไซต์กับ Social Media มีความแตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด ดังต่อไปนี้ การเชื่อมโยงของเว็บไซต์นั้นมักจะเชื่อมโยงส่วนต่าง ๆ เข้าด้วยกันด้วย Link ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปยังข้อมูลส่วนต่าง ๆ ได้ด้วยการคลิกเพียงครั้งเดียว แล้วยังสามารถเก็บประวัติในการเข้าถึงข้อมูลไว้ได้อีกด้วย ทำให้เกิดความสะดวกมากกว่าการใช้งาน Social Media และที่สำคัญ Social Media ผู้อ่านมักจะใช้เวลาสั้น ๆ ในการใช้งาน จึงเป็นลักษณะของการให้ข้อมูลแบบสั้น และกระชับ ความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ มีมากกว่าการใช้งาน Social Media แม้ว่าการใช้งาน… Read more >