Author Archive: Barbara Evans

อยากมีเว็บไซต์ขององค์กรต้องทำอย่างไร

เว็บไซต์ช่องทางการสื่อสารขององค์กร

                ปัจจุบันอินเตอร์เน็ตและช่องทางออนไลน์เป็นสื่อกลางที่ช่วยให้การประชาสัมพันธ์รวมถึงการส่งต่อข้อมูลเป็นไปได้อย่างรวดเร็วรวมถึงเป็นช่องทางที่สามารถช่วยลดทรัพยากรและประหยัดต้นทุนได้เป็นอย่างดี องค์กรรวมถึงหน่วยงานต่าง ๆ จึงได้มีการสร้างและออกแบบเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่าง ๆ ขององค์กร ซึ่งในการสร้างเว็บไซต์ขององค์กรนั้นต้องมีความพิถีพิถันในการออกแบบเป็นอย่างสูง เนื่องจากเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นนั้นจะเป็นสัญลักษณ์ที่บ่งบอกตัวตนขององค์กร ซึ่งต้องมีความโดดเด่นและไม่ซ้ำกับเว็บไซต์อื่น ๆ มีคอนเซ็ปต์ของการนำเสนอเนื้อหาที่ชัดเจน มีการแบ่งข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ มีการแยกประเภท รวมถึงหมวดหมู่เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นหาข้อมูลที่ต้องการในเว็บไซต์ได้อย่างง่าย และมีการจัดวางข่าว เนื้อหา หรือสิ่งที่ต้องการประชาสัมพันธ์ไว้ในหน้าหลักเพื่อให้ผู้ใช้สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน และเนื้อหาที่นำเสนอนั้นต้องมีรายละเอียดที่สั้น กระชับ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจได้ง่าย และไม่สับสน

สิ่งที่ทุกเว็บไซต์ขององค์กรต้องมี

                นอกจากเนื้อหา การจัดหมวดหมู่ รวมถึงการออกแบบเว็บไซต์ที่มีความสวยงามและใช้งานได้ง่ายแล้ว เว็บไซต์ขององค์กรยังจำเป็นต้องมีองค์ประกอบเพื่อตอบสนองแก่ผู้ใช้และเป็นช่องทางในการส่งผ่านข้อมูลและข่าวสารได้อย่างครบถ้วน ซึ่งองค์ประกอบสำคัญที่เว็บไซต์ขององค์กรต้องมี ได้แก่ โลโก้หรือตราของบริษัท องค์กรหรือหน่วยงาน, ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน, ที่อยู่ ที่ตั้งของหน่วยงาน ช่องทางติดต่อ, รายละเอียดประเภทของข้อมูลภายในเว็บไซต์ที่มีการแบ่งเป็นหมวดหมู่และบริการ ไม่ว่าจะเป็นรายการสินค้า บริการหรือประเภทของข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ, รายชื่อบุคลากร, โครงสร้างผู้บริหาร, ข่าวประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมของบริษัท เป็นต้น สุดท้ายสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งสำหรับเว็บไซต์ขององค์กร หน่วยงาม รวมถึงภาคธุรกิจต่าง ๆ ก็คือการอัปเดตเนื้อหาและข้อมูลข่าวสารซึ่งต้องมีการอัปเดตให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่องทางการติดต่อองค์กรไม่ว่าจะเป็นอีเมล เบอร์โทรศัพท์หรือแม้แต่ที่อยู่ เนื่องจากเป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าหรือผู้ที่ต้องมีการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมาก

เว็บไซต์ตัวช่วยสำคัญในการทำตลาด

การออกแบบเว็บไซต์สำหรับทำการตลาด

                ปัจจุบันการทำตลาดผ่านเว็บไซต์ถือเป็นช่องทางที่น่าสนใจและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เพราะโลกอินเตอร์เน็ตรวมถึงช่องทางออนไลน์เป็นตัวกลางที่ให้คุณสามารถส่งผ่านข้อมูลไปยังผู้ใช้บริการ ลูกค้า รวมถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี แต่การออกแบบเว็บไซต์สำหรับการตลาดนั้นก็ต้องมีการวางแผนเพื่อให้เว็บที่เราออกแบบหรือสร้างขึ้นมาสามารถเข้าถึง และดึงดูดกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ซึ่งการออกแบบเว็บไซต์สำหรับการทำการตลาดที่ดีนั้น ควรเป็นเว็บไซต์ที่สื่อให้เห็นถึงธุรกิจ หรือการตลาดที่ต้องการนำเสนออย่างชัดเจน พุ่งเป้าหรือเจาะไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง มีการนำเสนอที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นส่วนของเนื้อหาที่ควรสั้น กะทัดรัด สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่ายภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว เนื้อหาในเว็บไซต์ต้องไม่ยาวมากเกินไปเพราะจะไม่เป็นที่น่าสนใจของผู้อ่าน หรืออาจจะใช้รูปภาพ กราฟิก หรือวีดีโอเพื่อให้เว็บไซต์เป็นที่น่าสนใจและเป็นที่ได้รับการพูดถึงอย่างรวดเร็ว ซึ่งถือเป็นความประสบความสำเร็จในการทำการตลาดผ่านทางเว็บไซต์

เว็บไซต์ที่ทำการตลาดได้ดีต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้าง

                นอกจากรายละเอียดที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว ยังมีองค์ประกอบที่ช่วยให้เว็บไซต์สามารถทำการตลาดได้ดีอีกหลายประการ เริ่มตั้งแต่การตั้งชื่อเว็บไซต์ ซึ่งควรเป็นชื่อที่สอดคล้องกับธุรกิจหรือองค์กรที่ต้องการทำการตลาดไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอข้อมูล หรือจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการ ควรเป็นชื่อที่สามารถจดจำได้ง่าย ไม่ใช้การสะกดคำที่ยากเกินไปเพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย เป็นต้น รวมถึงการใช้เครื่องมือต่าง ๆ ที่ช่วยให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จักและติดตลาดได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น ได้แก่ การทำเว็บไซต์ด้วยการใช้ SEO ซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยให้เว็บไซต์ของเราหาเจอได้ง่ายยิ่งขึ้นบนโลกอินเตอร์เน็ตที่มีข้อมูลข่าวสารและมีเว็บไซต์ใหม่ ๆ เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากในแต่ละวัน หรือการใช้ช่องทางการโฆษณาเว็บไซต์ผ่าน Google ซึ่งจะช่วยให้กลุ่มลูกค้าเห็นหน้าเว็บของเราก่อนเว็บอื่น ๆ ซึ่งก็เป็นช่องทางที่ใช้ในการทำการตลาดสำหรับเว็บไซต์เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ก็ยังสามารถใช้ช่องทาง Social Media ช่วยทำการตลาดโดยใช้เป็นช่องทางในการลิงก์เข้ามาสู่เว็บไซต์ของเราได้อีกด้วย

องค์ประกอบและรูปแบบของเว็บไซต์ที่ดีเป็นอย่างไร

องค์ประกอบของเว็บไซต์มีอะไรบ้าง

                หน่วยงาน องค์กร หรือธุรกิจที่ต้องการสร้างและออกแบบเว็บไซต์เป็นของตัวเองเพื่อเป็นช่องทางในการส่งผ่านข้อมูลข่าวสาร นำเสนอสินค้าและบริการไปยังกลุ่มลูกค้านั้น ปัจจุบันมีหลากหลายช่องทางที่เป็นทางเลือกให้คุณมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการเลือกใช้บริการจัดทำเว็บไซต์สำเร็จรูป หรือจะเป็นเว็บไซต์ที่มีการเขียนโปรแกรม และไม่ว่าจะเป็นการเลือกออกแบบและสร้างเว็บไซต์แบบใดก็ตาม องค์ประกอบสำคัญที่ช่วยให้เว็บไซต์ของคุณประสบความสำเร็จก็คือองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่เจ้าของหน่วยงาน ธุรกิจหรือองค์กรที่เป็นเจ้าของเว็บต้องคิดและเตรียมเอาไว้เพื่อจะได้นำเสนอข้อมูลที่ต้องการไปยังกลุ่มลูกค้ารวมถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างครบถ้วน ซึ่งองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ดีจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ หน้าหลัก, รายละเอียดเกี่ยวกับองค์กร หน่วยงาน ภาคธุรกิจหรือร้านค้า, ที่อยู่ติดต่อ, รายการสินค้าบริการซึ่งมีการแยกเป็นประเภทและหมวดหมู่ชัดเจน, ข่าวประชาสัมพันธ์หรือบทความที่น่าสนใจ รวมถึง Site Map เพื่อความสะดวกสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ต้องการสำหรับผู้ใช้บริการหรือลูกค้าที่เข้ามายังหน้าเว็บไซต์

รูปแบบของเว็บไซต์ที่ดีเป็นอย่างไร

นอกจากองค์ประกอบของเว็บไซต์ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว หากต้องการให้เว็บไซต์ที่ออกแบบและสร้างขึ้นเป็นเว็บไซต์ที่ดีและสามารถดึงดูดกลุ่มเป้าหมายรวมถึงลูกค้าให้มีความสนใจนั้น เว็บไซต์ควรมีการออกแบบให้มีโครงสร้างที่มีความชัดเจน มีระเบียบ มีหัวข้อหลักและหัวข้อย่อยแยกออกเป็นประเภทและหมวดหมู่เพื่อให้สามารถค้นหา และเข้าถึงได้ง่าย มีการแบ่งเนื้อหาหรือข้อมูลออกเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ผู้ใช้ง่ายต่อการอ่านและการรับทราบข้อมูลต่าง ๆ ที่เจ้าของเว็บไซต์ต้องการนำเสนอ และที่สำคัญต้องไม่มีการจะจัดรูปแบบที่ทำให้ผู้ใช้เกิดความสับสน ควรมีปุ่มเนวิเกเตอร์เพื่อให้ง่ายต่อการกลับไปยังหน้าหลัก และการเลือกเข้าสู่เมนูหลักต่าง ๆ และเว็บไซต์ที่ดีควรจะมี Site Map ซึ่งก็คือแผนที่ในเว็บไซต์ในกรณีที่ผู้ใช้หลงอยู่ในเว็บไซต์ก็สามารถหาปุ่มเพื่อลิงก์ไปยังหน้าที่ต้องการได้ และแต่ละหน้าในเว็บไซต์ก็ควรออกแบบให้มีความเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กัน ไม่ควรมีความกระจัดกระจายเพราะจะทำให้ผู้ใช้งานเกิดความสับสน รวมถึงเนื้อหาในเว็บไซต์ก็ไม่ควรจะยาวมากจนเกินไป ควรเป็นเนื้อหาหรือรายละเอียดของสินค้าหรือบริการที่สั้น กระชับ เข้าใจง่ายและข้อสุดท้ายซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก คือ ต้องมีการอัปเดตข้อมูลในเว็บให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

อยากมีเว็บไซต์ขายของออนไลน์ต้องทำยังไง

อยากมีเว็บไซต์ขายของออนไลน์ต้องเตรียมอะไรบ้าง

                คนที่อยากเริ่มธุรกิจขายของออนไลน์และอยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง วันนี้เรามีข้อมูลมาบอกกันว่าการเปิดร้านขายของออนไลน์สักเว็บนั้นต้องเตรียมข้อมูล อะไรไว้บ้าง ซึ่งรับรองว่าหากคุณเตรียมข้อมูลได้ดี เว็บไซต์ออนไลน์ของคุณจะเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วและสร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำอย่างแน่นอน ซึ่งขั้นตอนแรกในการเริ่มเตรียมข้อมูลเว็บขายของออนไลน์นั้นจะต้องมีการกำหนดเป้าหมาย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายว่าสินค้าของเราตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มไหน เพื่อนำไปสู่การออกแบบเว็บไม่ว่าจะเป็นการใช้สี ธีม และรูปภาพเพื่อดึงดูดความสนใจ และสร้างความประทับใจให้ผู้ใช้รวมทั้งลูกค้าที่เข้ามายังเว็บขายของออนไลน์ของเราเป็นครั้งแรก เมื่อกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายเรียบร้อยแล้ว การตั้งชื่อเว็บก็เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่มีความสำคัญ ซึ่งควรเป็นชื่อเว็บที่พิมพ์ง่าย ไม่ใช้ตัวสะกดยาก หรือมีความยาวมากจนเกินไป ควรเป็นเว็บที่เรียกและจดจำได้ง่าย หลังจากนั้นก็ทำการเตรียมข้อมูล รายละเอียด ราคา และภาพถ่ายของสินค้าเพื่อนำมาอัพโหลดและนำเสนอในเว็บ และที่สำคัญควรมีรายละเอียดของร้านค้า ช่องทางการติดต่อ การชำระเงิน รวมถึงวิธีการจัดส่งสินค้าบอกในเว็บไซต์โดยละเอียดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า

การสร้างเว็บขายของออนไลน์โดยใช้เว็บสำเร็จรูป

เมื่อเตรียมรายละเอียดและข้อมูลของร้านค้าที่ต้องการเปิดเป็นเว็บขายของออนไลน์เอาไว้อย่างครบถ้วนแล้ว ขั้นตอนต่อไปก็มาถึงการออกแบบและการสร้างเว็บไซต์กัน ซึ่งทางเลือกที่ดีที่จะช่วยให้เว็บขายของออนไลน์ของคุณเกิดขึ้นได้จริงและสะดวกรวดเร็วก็คือการใช้บริการเว็บสำเร็จรูป ซึ่งผู้ให้บริการจะมีรูปแบบหน้าตาของเว็บไซต์มาให้ ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้ออกแบบมาเพื่อให้สะดวกสำหรับการใช้งานทั้งฝั่งของลูกค้าที่จะทำการเข้ามาดูและเลือกซื้อสินค้า รวมถึงฝั่งเจ้าของร้านหรือเจ้าของเว็บเองก็ง่ายต่อการอัปเดตข้อมูลต่าง ๆ เนื่องจากไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมหรือคอมพิวเตอร์ชั้นสูงก็สามารถทำการอัพโหลดข้อมูลต่าง ๆ เข้าไปในเว็บไซต์สำเร็จรูปที่ได้ออกแบบมาสำหรับการใช้งานเป็นเว็บขายของออนไลน์ได้ รวมถึงยังสามารถปรับเปลี่ยนธีม ใส่สี และรูปภาพตามที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย

การออกแบบเว็บไซต์โดยใช้เว็บสำเร็จรูป

เว็บสำเร็จรูปคืออะไร

                ผู้ที่กำลังสนใจการสร้างเว็บไซต์เพื่อเป็นช่องทางในการส่งต่อข้อมูลข่าวสารรวมถึงเพื่อเป็นช่องทางในการนำเสนอสินค้าหรือบริการอาจจะเคยได้ยินคำว่าเว็บไซต์สำเร็จรูปกันมาบ้าง ซึ่งวันนี้เราจะมารู้จักเว็บไซต์สำเร็จรูปกันให้มากยิ่งขึ้น เว็บไซต์สำเร็จรูป คือ บริการจัดทำเว็บไซต์แบบสำเร็จ หรือแบบอัตโนมัติที่ทำให้เจ้าของธุรกิจ ร้านค้า หรือองค์กรต่าง ๆ มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นรูปแบบหรือฟอร์มที่ผู้ให้บริการมีการกำหนดมาเพื่อตอบสนองการออกแบบเว็บไซต์ประเภทต่าง ๆ ไว้แล้ว ตัวอย่างเช่น รูปแบบเว็บไซต์สำเร็จรูปของธุรกิจร้านค้า, SMEs, บริการ, เว็บขายของออนไลน์, เว็บข้อมูลส่วนบุคคล หรือเว็บไซต์ขององค์กร สมาคม หรือชมรมต่าง ๆ ซึ่งเพียงแค่เจ้าของธุรกิจนำเนื้อหา ข้อมูล รายละเอียดขององค์กร และสินค้าหรือบริการต่าง ๆ รวมถึงคิดชื่อเว็บไซต์เอาไว้ ก็จะสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ลงไปบนรูปแบบของเว็บไซต์ที่ได้เตรียมเอาไว้เพื่อสามารถนำเสนอธุรกิจ รวมถึงข้อมูลขององค์กรไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งเจ้าของเว็บไซต์สามารถปรับเปลี่ยนสี ธีม รวมทั้งรูปแบบหน้าตาของเว็บได้ตามที่ต้องการตามเงื่อนไขและรูปแบบที่ผู้ออกแบบเว็บไซต์สำเร็จรูปได้กำหนดเอาไว้

ข้อดี ข้อเสียของการใช้เว็บสำเร็จรูป

การใช้เว็บไซต์สำเร็จรูปในการออกแบบและนำเสนอเว็บไซต์ของธุรกิจหรือองค์กรนั้น มีทั้งข้อดีและข้อเสีย มาดูที่ข้อดีกันก่อน ข้อดีของเว็บไซต์สำเร็จรูปคือ ให้คุณมีเว็บไซต์เป็นช่องทางในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารรวมถึงสินค้าและบริการได้อย่างรวดเร็ว และส่วนใหญ่เว็บไซต์สำเร็จรูปเป็นการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้ามาใช้งานได้อย่างง่ายดาย เป็นเว็บที่เรียบง่ายและมีรูปแบบชัดเจน รวมถึงเป็นการออกแบบมาให้เจ้าของเว็บไซต์สามารถอัปเดตข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างง่ายดาย และไม่จำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม หรือต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ชั้นสูงแต่อย่างใด และสามารถประยุกต์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ สี ธีม ตามที่เจ้าของเว็บต้องการ โดยไม่ต้องยุ่งยากในการเขียนโปรแกรมใหม่แต่อย่างใด ส่วนข้อเสียของการเลือกใช้เว็บสำเร็จรูปก็คือ เว็บไซต์ของเราจะไม่เป็นเอกลักษณ์เนื่องจากเป็นรูปแบบสำเร็จที่ได้มีการออกแบบเอาไว้ซึ่งแน่นอนว่าจะไปซ้ำกับเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เลือกใช้รูปแบบของเว็บสำเร็จรูปแบบเดียวกัน รวมถึงในบางครั้งด้วยข้อจำกัดของรูปแบบที่นักออกแบบเว็บสำเร็จรูปได้ออกแบบเอาไว้ทำให้เราไม่สามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาของเว็บไซต์ได้ตามที่ต้องการได้ทั้งหมด

อยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองต้องทำยังไง

การเริ่มต้นมีเว็บไซต์เป็นของตนเอง

                เจ้าของธุรกิจหรือผู้เริ่มต้นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นการขายสินค้าหรือบริการที่อยากมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองนั้น วันนี้เรามีวิธีการง่าย ๆ ที่จะทำให้คุณสามารถสร้างและออกแบบเว็บไซต์ได้อย่างง่ายดาย โดยในขั้นตอนแรกซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งก่อนที่จะไปถึงการใช้เครื่องมือหรือคิดเรื่องความสวยงามของเว็บไซต์ นั่นก็คือเรื่องของคอนเซ็ปต์ของเว็บไซต์เพราะเป็นหลักการสำคัญของสิ่งต่อ ๆ ไปที่จะตามมา โดยผู้ที่ต้องการออกแบบเว็บไซต์ต้องมีการกำหนดเป้าหมายของเว็บไซต์ว่าสิ่งที่ต้องการให้เว็บไซต์นำเสนอคืออะไร เป็นการขายสินค้า บริการ เป็นการนำเสนอข่าวสาร และมีการกำหนดกลุ่มเป้าหมายของลูกค้าที่จะเข้ามายังหน้าเว็บไซต์ว่าเป็นลูกค้าหรือกลุ่มผู้ใช้กลุ่มไหน เพื่อนำไปสู่การออกแบบหน้าตาของเว็บไซต์ สีสัน รวมถึงธีมเพื่อให้ถูกใจกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่จะเข้ามาซื้อหาสินค้าหรือบริการ จากนั้นก็ต้องเตรียมเนื้อหา เช่น ภาพถ่าย รายละเอียด และราคาของสินค้าเพื่อบรรจุลงไปในหน้าเว็บไซต์ โลโก้ของร้านค้าหรือบริษัท ข้อมูลของบริษัท วิธีการติดต่อ รายการสั่งซื้อสินค้า และที่สำคัญก็คือชื่อของเว็บไซต์ที่ควรตั้งให้สื่อถึงธุรกิจที่ต้องการนำเสนอ

การออกแบบเว็บให้ถูกใจผู้ใช้

เมื่อได้รวบรวมคอนเซ็ปต์และข้อมูลเบื้องต้นของเว็บไซต์ไว้เรียบร้อยแล้วก็มาถึงขั้นตอนของการออกแบบเว็บไซต์ ซึ่งการออกแบบเว็บไซต์ให้ถูกใจผู้ใช้นั้นมีหลักการง่าย ๆ คือ เว็บไซต์ควรเป็นเว็บไซต์ที่มีความเรียบง่าย อ่านเนื้อหาได้ง่าย โครงสร้างของข้อมูลและเนื้อหามีการจัดแยกออกเป็นหมวดหมู่หรือเป็นส่วน ๆ เพื่อให้ผู้ใช้หรือลูกค้าสามารถเข้ามาเลือกใช้งาน หรือเลือกดูเพื่อซื้อสินค้าได้ง่าย ยกตัวอย่างเช่น หากเป็นเว็บไซต์ขายสินค้าแฟชั่น ก็ควรมีการแยกหมวดหมู่และจัดกลุ่มสินค้าไว้อย่างชัดเจน เช่น แยกเป็นเสื้อ กระโปรง กางเกง แว่นตา หมวก รวมถึงอาจมีการแยกย่อยลงไปเป็นสินค้ายี่ห้อต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้การออกแบบเว็บไซต์ควรเป็นการออกแบบให้ใช้งานได้อย่างง่านดาย มีปุ่มกดเพื่อการใช้งานที่ชัดเจน ทั้งปุ่มกลับสู่หน้าหลัก ปุ่ม Back, Next รวมถึงปุ่มสำหรับการเลือกไปยังหมวดหมู่ของเนื้อหาต่าง ๆ และการออกแบบเว็บไซต์ที่ดีนั้นควรจะมี Site Map คือ แผนผังเว็บไซต์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถหาสิ่งที่ต้องการในเว็บได้อย่างง่ายดาย

การสร้างเว็บและออกแบบเว็บไซต์

การออกแบบเว็บไซต์ที่ดี

                ในยุคธุรกิจการซื้อขายไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ รวมทั้งการส่งต่อข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้า รวมถึงผู้รับบริการต้องใช้เทคโนโลยีเป็นช่องทางเพื่อให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว และเพื่อให้ส่งข้อมูลเป็นจำนวนมากไปยังผู้รับเป็นจำนวนมากในระยะเวลาอันสั้น เว็บไซต์จึงเป็นหนึ่งช่องทางที่ดีที่ทำให้ข้อมูลต่าง ๆ ไปยังลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว หน่วยงานธุรกิจ องค์กร หรือแม้แต่ร้านค้าจึงนิยมสร้างและออกแบบเว็บไซต์ของตัวเองขึ้นมาเพื่อนำเสนอสินค้า บริการ รวมถึงเป็นช่องทางในการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังลูกค้าของตัวเอง ซึ่งส่วนใหญ่ก็มักจะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ก็มีบางธุรกิจต้องเจอปัญหาเนื่องจากเว็บไซต์ที่ออกแบบมาไม่ตอบโจทย์การใช้งาน ใช้งานยาก เนื่องจากไม่มีการจัดรูปแบบหน้าตาเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการใช้งาน ทำให้ลูกค้าใช้งานยาก เพราะฉะนั้นหลักในการออกแบบเว็บไซต์ที่ดี จะต้องออกแบบให้มีความเรียบง่าย เป็นรูปแบบหรือแพทเทิร์นเดียวกันทั้งเว็บไซต์ ไม่ซับซ้อนจนเกินไปสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้งานใหม่ มีการแยกหมวดหมู่อย่างชัดเจน มีเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นข้อมูล สินค้า หรือการบริการที่อัปเดตอยู่เสมอ เว็บไซต์มีความเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงธุรกิจหรือองค์กรและมีระบบเนวิเกชั่นซึ่งถือเป็นปุ่มนำทางในเว็บไซต์ อย่างเช่น ปุ่มกลับมาหน้า Home หรือเมนูหลักเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งาน เป็นต้น                

การออกแบบเว็บไซต์อย่างง่าย

เจ้าของธุรกิจที่สนใจสร้างและออกแบบเว็บไซต์ของตนเอง ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยในการออกแบบเว็บไซต์อย่างง่ายด้วยเครื่องมือการออกแบบเว็บไซต์สำเร็จรูปมากมาย เพื่อให้ธุรกิจของคุณไปอยู่บนโลกออนไลน์ได้อย่างรวดเร็ว แต่ถึงจะมีเครื่องมือเป็นตัวช่วย สิ่งสำคัญที่จะทำให้เว็บไซต์ของคุณประสบความสำเร็จก็ต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายอย่างที่เจ้าของเว็บต้องคิดและกลั่นกรองออกมาก่อนที่จะออกแบบและสร้างเป็นเว็บไซต์ ได้แก่ ชื่อเว็บไซต์ต้องเป็นเอกลักษณ์และบ่งบอกถึงธุรกิจ สินค้า รวมถึงบริการเพื่อให้สื่อและทำความเข้าใจกับลูกค้าหรือผู้ที่ต้องการเข้ามาใช้บริการได้ง่าย, เว็บไซต์ต้องเป็นรูปแบบที่สามารถแสดงผลทั้งบน PC แท็บเล็ต และโทรศัพท์มือถือได้โดยง่าย เพราะปัจจุบันผู้ใช้ส่วนใหญ่นิยมใช้งานอินเตอร์เน็ตผ่านทางโทรศัพท์มือถือ รวมถึงต้องเป็นเว็บไซต์ที่ใช้งานง่าย แต่ละหน้าของเว็บไซต์ที่มีความเชื่อมโยงกัน มีการจัดกลุ่มเนื้อหา และมีการอัปเดตเนื้อหาในเว็บอย่างสม่ำเสมอ